Құм айдаһаршасы – Eryx miliaris

Жалғанаяқтылар тұқымдасына жататын жылан. Құйрығымен алғанда денесінің ұзындығы 80 см-ге жетеді. Жұмыртқалап тірі туатындар түріне жатады. Негізінен ұсақ кеміргіштер мен кесірткелермен қоректенеді. Улы емес, шаққаны адам өміріне қауіп төндірмейді.

Песчаный удавчик – Eryx miliaris

Представитель семейства ложноногих змей. Длина тела с хвостом достигает 80 см. Яйцеживородящий вид. Питается, в основном, мелкими грызунами и ящерицами. Не ядовит, укус не опасен для здоровья человека.

Фото: Марк Пестов.