Су жылан – Natrix tessellata

Сужылантектестер тұқымдасына жатады. Құйрығымен алғанда денесінің ұзындығы 150 см-ге жетеді. Жұмыртқа салушы түрге жатады. Негізінен ұсақ балықпен қоректенеді. Терісінің бояуы түрліше болып келеді: шұбар – «шахмат тәрізді», сондай-ақ біртектес – ақшыл немесе қара түрлері кездеседі. Улы емес, уы адамның өміріне қауіп төндірмейді.

Водяной уж – Natrix tessellata

Представитель семейства ужеобразных змей. Длина тела с хвостом достигает 150 см. Яйцекладущий вид. Питается, в основном, мелкой рыбой. Варианты окраски очень разнообразны: встречаются как пятнистые – «шахматные», так и однотонные – светлые, или почти черные экземпляры. Не ядовит, укус не опасен для здоровья человека.