Батпақ тасбақасы – Emys orbicularis

Тұщы су тасбақалары тұқымдасына жатады. Сауытының ұзындығы 30 сантиметрге жетеді. Тұщы су қоймаларының маңында, кейде теңіз жағалауларында кездеседі. Жарық мезгілде белсенді. Жануарлар және өсімдік азықтарымен қоректенеді. Халықаралық табиғатты қорғау ұйымының критерийі бойынша, «осал жағдайға жақын түрлерге» жатады.

Болотная черепаха – Emys orbicularis

Представитель семейства пресноводных черепах. Длина панциря достигает 30 см. Встречается около пресных водоемов, иногда – на морском побережье. Активна в светлое время. Питается животной и растительной пищей. По критериям МСОП относится к категории «виды, близкие к уязвимым».